Bir ortamda tek bir lider yoktur. Liderler vardır. Herkes kendi güçlü olduğu yönleri ile liderdir. İletişim lideri, adaletin lideri, teknik lider, yazılımı yazan lider, duygunun lideri, takımın büyüğü ve lideri, adaletin lideri, koruyucu lider, vizyoner lider, sakinliğin ve huzurn lideri .... Hepsi beraber her zaman bir takımı/grubu oluştururlar...